Kromě pěkně upravených procházkových míst má Koper na konci Semedelské promenády také psí pláž, oddělenou od ostatních koupacích prostor a vybavenou veškerou infrastrukturou potřebnou k příjemnému ochlazení psích kamarádů.

Pejsci se mohou protáhnout a užít psí společnosti v psím parku v blízkosti centra a v ohrazené části městského parku u pobřežní promenády. Psí přátelé jsou vítáni v ubytování různého druhu a většině pohostinstvích.

V Kopru jsou k dispozici také psí salony a obchody s jídlem a vybavením pro malá zvířata.

Zajištěna je také veterinární péče.

Seznam veterinárních ambulancí Městského okresu Koper je uveden níže:

Stejně jako v jiných městech také v Kopru platí, že psi musí být na vodítku (s výjimkou psího parku) a že je po nich třeba uklidit.