Vydejte se do muzeí, galerií a dalších kulturních institucí, nahlédněte do knihovny a navštivte divadlo, bývalé hrady a usedlosti, prozkoumejte koperské paláce. Budete okouzleni.

Regionální muzeum Koper

Jedná se o nejobsažnější muzeum slovinské Istrie s bohatými sbírkami z pravěku, rozkoše benátského období až po modernější dějiny, s malebnou etnologickou sbírkou ve zvláštním etnologickém oddělení na náměstí Gramscijev trg v Kopru.

Na prohlídce koperské paláce Belgramoni Tacco ze 17. století, kde je také sídlo muzea, zažijete krásu a lesk renesančního a benátského období Kopru.

V mateřské budově muzea jsou představeny archeologické, umělecké, kulturněhistorické sbírky a sbírky z novějších dějin, galerie v sousední stavbě Kidričeva 23a je určena občasným vlastním či hostujícím výstavám.

Muzeum nabízí virtuální zážitek – pomocí speciálních brýlí si můžete prohlédnout vybraná umělecká díla v 3D formátu. (Termíny prohlídek jsou určeny předem.) Je možné jej virtuálně navštívit kliknutím na jejich webovou stránku.

Muzeum poskytuje zdarma aplikaci, pomocí níž si můžete prohlédnout připravované události muzea.

Kromě toho, že se v muzeu starají o pravěké a římské nálezy, poskytují nádherná muzejní zahrada – lapidárium a muzejní sál (piano nobile) unikátní scénu na konání událostí.
V rámci Regionálního muzea Koper funguje ještě jednotka v obci Ilirska Bistrica se stálou výstavou na hradu Prem a Galerie moderního a současného umění (Kidričeva 23a) sloužící k občasným výstavám.

Ústřední knihovna Srečka Vilharja Koper

Ústřední knihovna Srečka Vilharja Koper – Biblioteca centrale Srečko Vilhar Capodistria představuje ústřední obecnou knihovnu Městského okresu Koper a ústřední oblastní knihovnu pobřežního a krasového regionu. Byla založena roku 1951 a je největší veřejnou knihovnou slovinské Istrie.

Knihovna má sídlo v paláci Bruti na Náměstí Trg Brolo 1 v Kopru a kromě správy se zde nachází oddělení pro dospělé, oddělení domovědy a knižního dědictví, služba pro oblastní záležitosti a oddělení nákupu a zpracování knižního materiálu.

Na různých místech městského jádra fungují ještě další oddělení knihovny. Celkový fond obsahuje 300 tisíc jednotek knihovního materiálu.

Divadlo Koper

Divadlo Koper – Teatro Capodistria bylo založeno roku 2001 a je druhým nejmladším profesionálním divadlem Slovinska. Navzdory tomu má divadelní život v Kopru dlouhou tradici, historické zdroje uvádí existenci divadla již v období Benátské republiky.

Divadlo sídlí v ulici Verdijeva 3. Roku 2008 prošel interiér divadla úplnou rekonstrukcí.

Ve slovinském kulturním prostoru si Divadlo Koper upevnilo charakteristiku divadla otevřeného různým autorským přístupům a režisérské poetice. Do jeho repertoáru patří provedení moderních a klasických textů, především komedií, charakteristických místním, středozemním a nářečním nádechem, a také premiéry slovinských dramatických textů pro nejmenší diváky.

Hudební škola Koper

Hudební škola Koper s pobočkami v Izole a Piranu sídlí v barokním paláci Gravisi-Barbabianca v ulici Gallusova v Kopru. Výuka hry na nástroj, zpěvu a baletu probíhá na různých místech.
Hudební škola s 70letou tradicí je součástí různých projektů a podílí se na pořádání různých událostí.

Pobřežní galerie

Galerie Meduza, Čevljarska ulica 34, Koper

Galerie Loža, Titov trg 1, Koper

Pobřežní galerie Piran jsou ústřední galerijní institucí slovinské Istrie a řadí se k nejznámějším galeriím Slovinska. V jejich rámci fungují v Kopru Galerie Medúza v ulici Čevljarska a Galerie Loža na náměstí Titov trg.

Protokolární a slavnostní sál sv. Františka z Assisi

Protokolární a slavnostní sál sv. Františka z Assisi na náměstí Martinčev trg v Kopru oplývá pestrou a bohatou historií. Sál pocházející z roku 1268 prošel do současnosti velkými změnami. V polovině 18. století byl barokizován, církevním účelům přestal sloužit roku 1809. V letech 1968 až 1969 byl přestaven na tělocvičnu, která se používala do roku 1990, potom byl zavřen.

Městský okres Koper za pomoci evropských financí sál obnovil a změnil na protokolární a slavnostní prostor, který novému účelu slouží od roku 2014.

V sále se pravidelně konají různé koncerty, představení a protokolární události, několikrát se osvědčil také jako vynikající místo civilních svatebních obřadů.