104 sídel a mnoho cyklistických, turistických a tématických tras táhnoucích se od moře, přes istrijskou pahorkatinu, až do okraje Krasu spoluvytváří venkov a představují skvělé výchozí body k objevování specialit mediteránního Slovinska. Nezapomenutelné výhledy na moře, rozsáhlé vinohrady, olivové háje, sady, zelená pole, to vše představuje venkov.

Zvláštní kouzlo tomuto místu dodávají typické vesničky s istrijskými kamennými domy se studnami a pro krasový svět charakteristické usedlosti s uzavřenými dvory. Na koperském venkově se nachází také různé hrady, tvrze a další architektonické a přírodní perly.

Výběr je opravdu pestrý. Krátké vzdálenosti mezi obcemi umožňují návštěvu více památek v jednom dni, nabízíme vám tedy výběr některých vsí hodných pozornosti – možná cestou objevíte váš nový nejoblíbenější koutek slovinské Istrie.

Pro představu níže uvádíme několik nejznámější vsí koperského venkova.

Hrastovlje