Ve vsi Krkavče si můžete prohlédnout jednu z největších atrakcí slovinské Istrie – Krkavčský kámen, který zobrazuje člověka (nebo božstvo či dle některých teorií boha slunce) s rozevřenýma rukama a paprsky kolem hlavy. V současnosti je zde umístěna jeho kopie, originál uchovává Regionální muzeum Koper.

Zvláštností kamene je jeho poloha. V jeho blízkosti vedla římská cesta, vyskytovalo se římské naleziště a zároveň se nachází na průsečíku spojnic blízkých kostelů, které vytváří pravidelný latinský kříž, jehož středem je právě kámen.

Někteří radionici tvrdí, že zde jsou zvláštní dobré energie. Možná proto byl kámen uctíván v různých obřadech. Měl by ovlivňovat plodnost. Každopádně se jedná o mystické místo, které se vyplatí navštívit.

Na náměstí v centru vsi stojí kostel sv. Michaela. Jedná se o bohatě vyzdobený barokní kostel s renezančním základem a benátským typem zvonice, která svého času sloužila jako obranná věž.

Za návštěvu stojí také dům Vrešje, živé muzeum v překrásném kamenném domě nabízející náhled do minulosti tamních obyvatel. Kromě zachovalé istrijské kuchyně s ohništěm a vystavenými předměty vás nadchne také istrijské přivítání hospodáři domu.