Koper představuje aktivní a zelenou celoroční mediteránní destinaci, kde se vzájemně doplňuje historické město a zelený venkov.

V roce 2018 obdržel mezinárodně uznávané ocenění kvality, trvale udržitelného rozvoje a závazku k zelené budoucnosti, stříbrnou známku Slovenia Green Destination. V roce 2021 byla ekologické značce Slovenia Green Destination Gold udělena destinace, když bylo znovu posouzeno hodnocení udržitelnosti.

Zatímco je zelený venkov Kopru protkán množstvím tématických cyklistických a pěších tras, na nichž se můžete během celého roku blíže seznámit s istrijskou kulturou, kulinářstvím a místními obyvateli, ve městě si pod korunami stromů a alejí, v parcích a na pobřeží odpočinete na mořském vzduchu a při obdivování mořské modři.

Město ve svém středu skrývá tajuplné zahrady, které jsou obvykle jednou v roce otevřeny pro veřejnost v rámci události Otevřené zahrady Kopru.