Zeleni značaj destinacije se odraža in uresničuje tudi v sklopu Zelene sheme slovenskega turizma. Koper je leta 2018 prejel srebrni znak Slovenia Green Destination, ki velja za mednarodno priznano oceno kakovosti in trajnosti ter obenem zavezo k zeleni prihodnosti.

Posebne oziroma edinstvene naravne vrednote, ki pomembno vplivajo na zeleni značaj destinacije so:

  • Naravni rezervat Škocjanski zatok na prehodu iz mesta na koprsko podeželje, ki velja za največje polslano močvirje v Sloveniji in zavarovano ter ekološko pomembno območje.
Foto: Jošt Gantar, www.slovenia.info
  • Kraški rob oziroma pokrajina, kjer se kraška planota spusti v flišno pokrajino slovenske Istre. To območje zaznamujejo izjemna živalska in rastlinska raznovrstnost ter naravno plezališče.
Foto: Ubald Trnkoczy
  • Dolina reke Rižane, ki velja za najbolj vodnato reko koprskega zaledja in pomemben vir pitne vode.
Foto: Jaka Ivančič
  • Gričevnato zaledje Kopra, ki ga zaznamuje privlačna pokrajina z bogato ponudbo aktivnosti za preživljanje prostega časa.

Foto: Jaka Ivančič

  • Dolina reke Dragonje, ki jo je izoblikovala reka s svojimi pritoki in jo zaznamujejo slikoviti slapovi, na pobočjih oljčni nasadi, vinogradi in sredozemsko rastje.
Foto: Jaka Ivančič
  • Morje z obalo, ki ga zaznamujejo kopalna območja in območja za rekracijo in aktivno preživljanje prostega časa.

Foto: Jaka Ivančič

Tudi sicer je trajnostni turizem ena od ključnih strateških točk vizije razvoja turizma v destinaciji Koper. Mestna občina Koper zato ozavešča in motivira turistične ponudnike v občini za uvajanje trajnostnih poslovnih modelov, pridobitev okoljskih certifikatov in razvoj zelenih inovativnih produktov.  Eden od teh je zagotovo trajnostno naravnan produkt – Istrski zajtrk. Kot primer inovativnih rešitev na področju trajnostnega turizma pa so Hiške slovenske Istre v Truškah, ki so prejele znak Slovenia Green Accomodation.

Destinacija Koper skrb za zdravje in boljšo kakovost življenja uresničuje tudi v sklopu projekta Koper zdravo mesto.

In medtem ko je zeleno podeželje Kopra prepleteno s številnimi tematskimi kolesarskimi in peš potmi, ob katerih lahko obiskovalci po bliže spoznajo istrsko kulturo, kulinariko in lokalne prebivalce skozi vse leto, se v mestu pod krošnjami dreves v drevoredih, v parkih in ob obali sprehajalci lahko spočijejo ob morskem zraku in občudovanju modrine morja.

Tudi mesto v svojem osrčju skriva skrivnostne vrtove, ki se obiskovalcem običajno enkrat v letu odprejo v sklopu prireditve Odprti vrtovi Kopra.

Foto: Jaka Ivančič