Družinska dogodivščina VELIKANI ISTRE v Kubedu je nov celovit in samostojen zelen turistični produkt. Vsi elementi projekta sledijo trajnostni naravnanosti. Na trasi pravljično-doživljajske poti se je maksimalno izkoristilo obstoječe objekte in obstoječe naravne materiale (štori, debla, kamen) ter se jih je z umetniškim interveniranjem spremenilo v skulpture, ki so del vizualne upodobitve zgodbe.

Doživetje vzpostavlja trajne sinergije z drugimi akterji na področju turizma, kulture in kulinarike v Mestni občini Koper. Celovit turistično-izobraževalno-pohodni produkt z izvirno zgodbo nagovarja širok krog občinstva, od domačinov do obiskovalcev iz širše regije hkrati pa vse, ki jih zanima kakovostno in aktivno preživljanje časa v naravi, v prvi vrsti pa družine. Doživetje je močno povezano z identiteto kraja in dediščino Istre. Zaradi ugodnega podnebja bo produkt deloval skozi vse leto, zlasti pozimi, jeseni in spomladi bo povečal obisk destinacije Koper.