×

Znamenitosti

Najbolje in tudi v največji meri so se v mestu ohranili ostanki beneške kulture, ki je bila na tem območju prisotna kar petsto let, ko je to območje doživljalo tudi gospodarski in kulturni razcvet.

Izbrane znamenitosti

Razvrsti znamenitosti po:

Doživetja

Kultura

Kulturna dediščina

Kulturna doživetja

Kulturne ustanove

Kulturne ustanove

Muzeji in zbirke

Muzeji in zbirke

Palače

Razgledne točke

Razstava na prostem

Sakralna dediščina

Sakralna dediščina

Vodni viri

Znamenitosti

Znamenitosti

Sakralna dediščina