×

Znamenitosti

Najbolje in tudi v največji meri so se v mestu ohranili ostanki beneške kulture, ki je bila na tem območju prisotna kar petsto let, ko je to območje doživljalo tudi gospodarski in kulturni razcvet.

Izbrane znamenitosti

Razvrsti znamenitosti po:

Kultura

Kulturna dediščina

Kulturne ustanove

Kulturne ustanove

Muzeji in zbirke

Palače

Razgledne točke

Razstava na prostem

Sakralna dediščina

Sakralna dediščina

Vodni viri

Znamenitosti

Sakralna dediščina