Cerkev sv. Andreja ima gotski prezbiterij s poslikavami iz 15. stoletja, ladjo iz 17. stoletja in zvonik na preslico. Okoli cerkve je pokopališče.