Crkva sv. Andreja ima gotički prezbiterij sa slikama iz 15. stoljeća, lađu iz 17. stoljeća i zvonik na preslicu. Oko crkve nalazi se groblje.