Večina najlepših kotičkov mesta je dostopnih tudi gibalno oviranim osebam.

Poti so lepo urejene, nekoliko bolj nerodne so za nekatere lahko le tlakovane ulice starega mestnega jedra. Težje dostopni so del Čevljarske ulice (proti Gortanovem trgu) in nekateri deli stranskih ulic starega mestnega jedra (npr. del Pobočne ulice), saj so tam stopnice.

Poti ob morju, tako tiste ob mestnem zalivu kot tudi pot proti Izoli, so urejene in gibalno oviranim primerne.

Lažje premike po mestnem jedru omogoča tudi Kurjerca – manjše vozilo na električni pogon, ki je na razpolago vsak dan med 8. in 18. uro. Kurjerco lahko med vožnjo ustavite z dvigom roke ali si prevoz zagotovite s klicem na številko +386 (0)51 488 000. Vožnja je za uporabnike brezplačna.

Veliko namestitvenih in gostinskih kapacitet je invalidom prijaznih, ravno tako so v mestu gibalno oviranim osebam prilagojeni tudi nekateri bankomati, javni prostori in javne sanitarije. Vsa urejena parkirišča imajo posebna parkirna mesta, namenjena invalidom.

Dostop s potniškega terminala do mestnega jedra je za gibalno ovirane možen tudi s panoramskim dvigalom.

V mestu je tudi park z gugalnico za osebe na invalidskem vozičku (park na Vojkovem nabrežju).