Na vrhu vzpetine nad vasjo si lahko ogledate cerkev sv. Martina, manjšo cerkev iz kamna – peščenjaka, z dvojnim zvonikom na preslico. Cerkev je v tlorisu pravokotne oblike, ima raven strop, kamniti tlak, lesen pevski kor in ožji ter nižji prezbiterij. Na kamniti oltarni mizi je postavljen lesen kip sv. Martina.

Cerkev je bila sezidana na prelomu iz 17. v 18. stoletje. Okoli cerkve je pokopališče.