Na vrhu uspona ponad sela možete razgledati Crkvu sv. Martina, manju crkvu od kamena pješčenjaka, s dvostrukim zvonikom na preslicu.

Crkva je sazidana na prijelomu iz 17. u 18. stoljeće. Oko crkve nalazi se groblje.