Jama ima širok vhod ovalne oblike. Strop jame tvori apnenec, stene pa so iz laporja in peščenjaka. Rovi so v osrednjem delu široki in visoki, pred tem pa v povprečju ne dosežejo višine polovice metra.

Voda iz jame odteka k stalnemu izviru Črni zvorček. Jama ni turistična.

Poljanska buža je naravna vrednota državnega pomena.