Cerkvico s tlorisom enakokrakega križa in zvonikom na preslico je dal leta 1693 sezidati Jakob Gravisi.

V bližini je bilo včasih tudi židovsko pokopališče.

Justinopolis (Justinovo mesto) je bilo nekdanje ime Kopra.