Kapelu je 1693. godine dao izgraditi Jakob Gravisi.

U blizini je nekada bilo i židovsko groblje.

Justinopolis (Justinov grad) bio je nekadašnji naziv Kopra.