Cerkev sv. Helene stoji odmaknjena od strnjenega vaškega dela.

V osnovi gotska enoladijska cerkev ima ohranjen 3/8 prezbiterij in kustodijo z beneško-gotsko dekoracijo. Vidni so tudi fragmenti fresk iz leta 1489.