Crkva sv. Helene odmaknuta je od zgusnutog seoskog dijela.

U osnovi je to gotička jednobrodna crkva u kojoj je očuvan 3/8 prezbiterij i kustodija s venecijansko-gotičkom dekoracijom. Vidljivi su i fragmenti freski iz 1489. godine.