V Kolombanu so bili najdeni ostanki antične in zgodnje srednjeveške poselitve, med katerimi izstopajo ostanki zgodnjesrednjeveške cerkvice sv. Kolombana.

Danes se v vasi, na najvišji točki grebena med Hrvatini in Kolombanom, nahaja cerkev sv. Brigite. Datirana je v 19. stoletje in ima pravokotno ladjo, prezbiterij in nizek zvonik.

Ob pokopališču v Lovranu pa je kapela sv. Mihaela.