Na vzhodnem delu vasi stoji gotska enoladijska cerkev Marijinega rojstva z ohranjenim glagolskim napisom iz leta 1439 in freskami beneške usmeritve (1410-1420). Cerkev ima triosminski prezbiterij in trikotno zaključeno glavno fasado in zgodnjebaročnim glavnim oltarjem.

Župnijska Cerkev sv. Jurija je bila leta 1222 posvečena, leta 1796 prezidana, leta 1915 pa predelana. Na zvoniku iz leta 1866 je relief sv. Jurija.