Vhod v jamo z breznom in štirimi etažami zapira zid, grajen iz blokov apnenca in peščenjaka.

V bližini jame je še nekaj manjših jam, v katerih so bili odkriti arheološki ostanki iz predrimske dobe.

Ogled stolpa zaradi obnove trenutno ni možen.

Foto: Jaka Ivančič