Te se nahajajo v Cerkvi sv. Trojice, ki je zgrajena na skalnati vzpetini sredi visokega taborskega obzidja na vzhodni strani vasi.

Romanska triladijska, banjasto obokana cerkev z visokim zvonikom je v notranjosti poslikana z gotsko poslikavo iz leta 1490. Freske so delo Janeza iz Kastva, leta 1951 pa jih je odkril Jože Pohlen. Freske prikazujejo stvarjenje sveta, izgon Adama in Eve iz raja, prizora iz Kristusovega trpljenja, delo kmečkih ljudi v različnih letnih časih in Mrtvaški ples. Ta je tudi najbolj znan del fresk in predstavlja izreden dosežek srednjeveške ikonografije. Ob freskah je tudi glagolski napis.

Vas zaznamujejo tudi kamnite hiše, strnjene ulice, portoni, portali iz belega kraškega kamna in seveda taborsko obzidje iz 16. stoletja.

V jedru vasi si lahko ogledate tudi domačijo Hrastovlje 38 iz 2. polovice 17. stoletja. Gre za domačijo podeželskega veljaka z izjemno kvalitetno oblikovanim portonom.

Sicer si vas Hrastovlje in njene znamenitosti lahko na preprost način ogledate z nakupom doživetja Hrastovlje – doživetje v Istri.

Vas je v Registru nepremične kulturne dediščine Republike Slovenije vpisana kot naselbinska dediščina.

Zanimivi sta teoriji o poimenovanju vasi. Po eni ime vasi izhaja iz dejavnosti vaščanov, ki so pridobivali oglje iz hrastov (»hrast – oglje«), po drugi pa iz poimenovanja romarske poti (Via del Cristo – Cristovia – Hrastovia – Hrastovlje).

Foto: Jaka Ivančič