Na južnem robu vasi, ograjena s kamnitim zidom, se nahaja cerkev sv. Petra in Pavla.

Cerkev je bila verjetno zgrajena v 15. stoletju, na kar nakazuje tudi ohranjena kustodija z glagolskim zapisom in letnico 1470.

Cerkev z gotskim prezbiterijem, ki ima na zvezdastem oboku ohranjeno poslikavo, ima bogato oblikovan glavni oltar iz začetka 18. stoletja.