V vasi Bezovica je edina cerkev v Sloveniji, posvečena sv. Apoloniji. Preprosto oblikovana manjša enoladijska cerkev ima zvonik na preslico. Cerkev se v virih omenja že leta 1700.

Poleg te je v vasi tudi cerkev sv. Marije. Ta ima gotski prezbiterij in je bila zgrajena sredi 16. stoletja, a leta 1753 baročno predelana. Cerkev ima zvonik na preslico.

Cerkev stoji nad izvirom reke Rižane, okoli nje pa je opuščeno pokopališče.

V vasi je bilo odkrito najdišče Murišče, kjer so arheologi odkrili ostanke srednjeveške cerkvice.