Ob trgu je bilo skladišče soli, dostopno neposredno iz mandrača.

Gotska hiša (Gramscijev trg 4 in 5) je tipična »casa a gheffo«: stavba z nadstropnim pomolom, slonečim na rezljanih lesenih nosilcih.

V notranjosti se nahaja etnološka zbirka Pokrajinskega muzeja Koper.