Cerkev je nastala ob ruševinah nekdanje cerkve na vrhu hriba sv. Marka.

Zasnovana je kot skupina različnih stanovanjskih, pastoralnih in sakralnih prostorov okoli vertikale – zvonika. Središče celotne kompozicije je tabernakelj, ki leži v presečišču dveh glavnih osi objekta. Na simboličen način kaže, da je Kristus središče vsega in okrog njega se vse vrti.

V krstni kamen je postavljen relief sv. Nazarija, ki z maketo v roki kaže, da je zavetnik našega mesta.

Okrog cerkve so zasejane oljke, ki so značilne za istrsko območje in simbolizirajo vrt Getsemani. Cerkev je bila posvečena 9. septembra 1990.