Crkva je nastala na ruševinama nekadašnje crkve na vrhu Brda sv. Marka. Crkva je posvećena 9. rujna 1990.

Koncipirana je kao skupina različitih stambenih, pastoralnih i sakralnih prostora oko vertikale – zvonika. Središte cijele kompozicije je tabernakul koji se nalazi u presjecištu dviju glavnih osi objekta. Na simboličan način pokazuje da je Krist središte svega i da se sve vrti oko njega.

U kamen krstionice postavljen je reljef sv. Nazarija koji s maketom u ruci pokazuje da je zaštitnik našega grada.