Velika neoromanska cerkev Karmelske Matere božje ima samostojni zvonik in trikotno zaključeno glavno fasado s poudarjeno osjo, triforo nad portalom in lombardsko dekoracijo.

Ob pokopališči stoji cerkev sv. Simona je pravokotnega tlorisa in ima dvojni zvonik na preslico ter opremo iz 17. stoletja.