To je arheološko jamsko najdišče, kjer so našli sledove prazgodovinske in antične poselitve.

Jama ni turistična.

Tudi jama Pečina v Radotah je naravni spomenik. 402 metra dolga in 168 metrov globoka jama je bila odkrita prav tako leta 1975. Jama ni turistična.

Rakitovski kras (travišče, suhi kraški travniki) je dom flori in favni, ki je značilna samo za to območje, zato sodi med naravne vrednote državnega pomena.