Izvira v hrastoveljski dolini in se izliva v Jadransko morje. Izvir je sicer sestavljen iz medsebojno povezanih izvirov, stalni pa so le nižje ležeči izviri (višji ob suši presahnejo). Najpomembnejši je izvir Vzroček (Zvroček), , ki je tudi naravna vrednota državnega pomena.

Rižana je del območja Natura 2000 in ekološko pomembno območje, saj predstavlja habitat nekaterim ogroženim živalskim vrstam in je primer redkega vodotoka v flišu s kraškim izvirom.

Ob izviru se nahaja prav poseben labirint – kraj, kjer se lahko posvetite sebi. Simbolike labirinta naj bi pomagale pri pomiritvi in iskanju notranjega miru.

V bližini izvira je tudi ribogojnica postrvi.

V preteklosti je bilo na reki veliko vodnih žag in kar 34 mlinov. Ob enem izmed teh, sicer še delujočem, je danes znana restavracija.

Dolina reke je primerna za potep, predvsem v poletnem času. V kratkem bo na tem območju urejena tudi učna pot »od mlina do mlina«.