V Bertokih je bilo odkrito arheološko najdišče Sermin, kjer so odkrili sledi prazgodovinske, rimskodobne in srednjeveške poselitve, grobišče in ostanke cerkve sv. Jurija iz 12. stoletja.

Danes pa si lahko nekoliko izven vasi ogledate cerkev Marijinega vnebovzetja. Cerkev, posvečena leta 1676 s strani koprskega škofa Frančiška Zena, ima v tlorisu pravokotno ladjo, kapeli ob straneh in prezbiterij. Ob cerkvi je samostojno stoječ zvonik iz leta 1934. Prvotna pokopališka kapela je bila leta 1729 predelana.

Nekoč so bile ob cerkvi soline, v njeni neposredni bližini pa bolnica za kužne bolezni.