Vhod v nekdanji samostan: Cankarjeva ulica 2, vhod v nekdanjo cerkev, danes protokolarno-prireditveno dvorano pa je z Martinčevega trga

Samostan s srednjeveško zasnovo je nastal v 13. stoletju. V sredini 16. stoletja je bil sedež inkvizicije za območje Istre.

Križni hodnik samostana je bil obnovljen v 18. stoletju. Kot samostan je bil ukinjen leta 1806, nato je služil kot vojašnica, osnovna šola, učiteljišče in gimnazija. Danes je v prostorih samostana Gimnazija Koper.

Cerkev sv. Frančiška Asiškega je značilna gotska cerkev beraških redov z enoladijsko dvorano.

Zgrajena je bila leta 1268, v sredini 18. stoletja pa barokizirana. Leta 1806 je bila ukinjena in iz nje so odstranili vso opremo. Cerkev stoji ob minoritskem samostanu in v bližini samostana sv. Klare.

V času avstrijske nadvlade je bila predelana v šolsko telovadnico.

Med letoma 2012 in 2014 je bila prenovljena in danes služi kot protokolarna-prireditvena dvorana.