V vasi je enoladijska cerkev sv. Lucije. Ta ima pravokoten prezbiterij in zakristijo ter dekorativno oblikovan zaključek pročelja. Ob cerkvi je zvonik.