U selu se nalazi jednobrodna Crkva sv. Lucije. Ima pravokutni prezbiterij i sakristiju te dekorativno oblikovan završetak pročelja. Uz crkvu se nalazi zvonik.