Dvonadstropna baročna palača iz 18. stoletja stoji na dnu slepega odcepa Čevljarske ulice.

Kot nekdanji sedež beneške davčne pisarne je dobila vzdevek Cameral.

Pročelje palače je bogato členjeno.