Ker so bile nekoč tu večinoma čevljarske delavnice, od tod izhaja njeno poimenovanje.

Sicer je ulica znana tudi pod imenom Calegaria in je že stoletja namenjena trgovcem in obrtnikom, ki imajo v pritličju palač poslovne prostore.

Tukaj lahko občudujete različne palače in posebne hiše, nekatere so nekoliko odmaknjene od ulice.

Poleg Hiše Orlandini in Palače Barbabianca, si lahko ogledate še ozko beneško gotsko stanovanjsko hišo s poslikano glavno fasado – Hišo Galli (Čevljarska ulica 1, hiša se stika s Pretorsko palačo), baročno stanovanjsko hišo iz 18. stoletja, sestavljeno iz več gotskih stavbnih enot, ki jih povezuje majhno notranje dvorišče (Čevljarska ulica 5), renesančni dvoriščni portal (Čevljarska ulica 7), baročno palačo iz 18. stoletja (Čevljarska ulica 17), neogotsko palačo iz 19. stoletja (Čevljarska ulica 23), baročno Palačo Pellegrini de Favento iz 17. stoletja (Čevljarska ulica 25/ Ulica OF 2), nasproti te pa Palačo De Franceschi (ki naj bi bila v začetku 20. stoletja sedež hranilnice »Cassa rurale di prestiti e risparmi«).

V ulici sta zanimivi tudi baročna stanovanjska Hiša Biscontini – Minca iz 16. stoletja z ohranjenim renesančnim vhodnim portalom (Čevljarska ulica 30) in palača na naslovu Čevljarska ulica 38.

Ob sprehodu po ulici predlagamo tudi ogled Galerije Meduza Koper (Čevljarska ulica 34).