Prvotna cerkev v Črnem Kalu je bila posvečena sv. Lovrencu. To je bila gotska cerkev, najverjetneje sezidana v času med letoma 1461 in 1490. V 17. stoletju so cerkev prezidali, od leta 1887 pa je njen zavetnik postal sv. Valentin.

Cerkev sv. Valentina stoji nad osrednjim vaškim trgom. Prostor okrog cerkve, na katerem je bilo nekoč pokopališče, obdaja betonski parapetni zid, na južni strani pa je podzidan z visoko kamnito škarpo.

Ob cerkvi stoji 24,7 metra visok zvonik iz leta 1802, ki je znan po svoji nenavadni rebrasti kupoli in vidni nagnjenosti.

Cerkev je bila v začetku 20. stoletja predelana, konec 20. stoletja so sanirali tudi zvonik, v letih 2002 – 2012 pa so popolnoma prenovili zunanjost in notranjost cerkve.