V vasi je bilo odkrito arheološko najdišče sv. Sebastjan, prazgodovinsko gradišče z antičnimi in zgodnjesrednjeveškimi naselbinskimi najdbami, med katerimi izstopajo ruševine cerkve sv. Boštjana (Sebastijana).