Srednjeveška cerkev sv. Florjana stoji ob strmem skalnem griču nad vasjo.

Triladijska cerkev iz leta 1860 ima gotski prezbiterij, manjši stavbni niz in stolp-zvonik. Ohranjeno je tudi obzidje s stolpi nekdanjega protiturškega tabora, zato celoten kompleks sodi med najpomembnejše primere taborske arhitekture v Sloveniji.

Pri pokopališču si lahko ogledate tudi manjšo gotsko cerkev sv. Mihaela in zvonik (1851).

Pred vasjo pa stoji kapelica iz leta 1898.