Stavba je v 18. stoletju verjetno nastala ob predelavi poznosrednjeveške palače. V začetku 20. stoletja so jo poimenovali Teatro Ristori, po slavni igralki koprskih korenin Adelaidi Ristori.

Zaradi dotrajanosti stavbe so gledališče nekajkrat selili in stavbo prenavljali, med drugo svetovno vojno je bilo tam celo skladišče orožja. Zadnja večja obnova stavbe se je zaključila leta 2009.