V zgornjem nadstropju hiše sta dve monoforni okni z gotskim lokom, v pritličju pa dve pravokotni okni.

Palača ima spiralasto zavit dimnik.

Danes sta v palači vrtec in razredna stopnja italijanske šole.