Enoladijska cerkev Srca Jezusovega ima prezbiterij in samostojno stoječ zvonik. Zgrajena sta bila med leti 1931 in 1934, zvonik je bil dokončan leta 1987. Postavljena sta ob stari cerkvi sv. Mateja.

Preprosta cerkev sv. Mateja je pravokotnega tlorisa in ima zvonik na preslico. Posvečena je bila leta 1674, na kar nakazuje napis na vhodnem portalu. Kasneje je bila predelana v učilnico za verouk.

Na naslovu Spodnje Škofije 18 je vila s kapelo, zgrajena v začetku 20. stoletja.