Palačo Gerosa odlikuje baročna podoba iz 17. stoletja, ki zaobjema to dvonadstropno zgradbo. Ker je njen vhod obrnjen v ozko stransko ulico, je bolj estetsko poudarjena njena stranska fasada, ki gleda na stopnišče med ulico in Gortanovim trgom.

Ta učinek v drugem nadstropju s š+tevilnimi arhitekturnimi elementi ustvarja zlasti poudarjeno okno, katerega prava poživitevso trije kamniti pinijevi storži. Znotraj rodbine Gerosa je v lokalnem okolju poseben pečat pustil Emilio Gerosa. Kot inženir je soustvarjal projekte, ki so vidno zaznamovali razvoj Kopra; sodeloval je namreč pri projektu osuševanju območja nekdanjih solin in ureditvi zamočvirjenih območij okrog mesta v času med obema vojnama.