Sredi vasi je samostojno stoječ zvonik iz leta 1876 (zadnjič obnovljen leta 2006). Nad portalom zvonika je kamnita plošča z delnim glagolskim napisom in letnico 1876. Grajen je iz kamna in posnema oglejski tip zvonika.

Ob zvoniku je manjša cerkev, posvečena sv. Nikolaju, ki je verjetno nastala v 17. stoletju. Obnovljena je bila leta 1784 in nato še leta 1995. Cerkev ima dva lesena pozlačena oltarja.

Pred vasjo je tudi kapelica iz leta 1897. Ta je pravokotnega tlorisa z dvokapno streho.