Na severozahodnem delu vasi stoji cerkev sv. Martina. Cerkev ima prezbiterij, pravokotno ladjo in zvonik. Ta je krit s škrlami, ostali objekti pa s korci. Na portalu je letnica 1697.