Na sjeverozapadnom dijelu sela nalazi se Crkva sv. Martina. Na portalu je godina 1697.