Foto: Ivan Andrejic

Gre za vodnjak na trgu, ki je predstavljal glavi stik otoškega Kopra s kopnim. Tu se je končal vodovod, ki je dovajal vodo v mesto.

Današnjo baročno podobo je dobil leta 1666, ko ga je dal na novo postaviti podestat Lorenzo Da Ponte. Osmerokotni vodni bazen z lokom, ki predstavlja most (simbolna povezava s priimkom podestata), je dodatno okrašen še s piramidami, grbi, kamnitimi obrazi, drugimi motivi in ogrado.

Vodnjak je bil v uporabi do leta 1898.