Armerija je bila v času Beneške republike (do leta 1550) skladišče orožja, nato mestna hranilnica oz. zastavljalnica za revnejše, leta 1871 pa je postala sedež mestnega županstva.

Foresterija, včasih imenovana Albergo nuovo, je služila sprejemu in bivanju gostov koprskega podestata.

Foresterija ima kamniti renesančni vhodni portal, imenovan »Porta del Corte«. Nad preklado sta vidna grb župana Petra Loredana in letnica 1506. Vidna je tudi vklesana zahvala temu županu ob postavitvi portala.

Danes sta v stavbah rektorat Univerze na Primorskem in knjižnica Fakultete za humanistične študije.