Zgrajena je bila konec 17. stoletja, stavbo pa krasijo portal, balkon s kovano ograjo in okni.

Danes je v palači Upravna enota Koper.