Izgrađena je krajem 17. stoljeća.

Danas je u palači Upravna jedinica Kopar.